Vid renovering

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar ansvarar du som bostadsrättshavare för underhållet av din lägenhet. Du ska göra de reparationer som behövs samt betala för dessa. Föreningen ansvarar för fastigheten och ska se till att den är väl underhållen och i gott skick.

Du som bostadsrättsinnehavare är skyldig att följa de anvisningar som föreningen lämnar gällande installationer av avlopp, el, ventilation, vatten och värme. Vid renoveringar ska de utföras fackmannamässigt och styrelsen ska informeras om planerade renoveringar. Du ska använda detta formulär.

För att reda ut vem som ansvarar för vad kan du klicka här för att få upp en folder där det framgår hur ansvarsfördelningen ser ut. Kontakta gärna styrelsen om du har ytterligare frågor.

STAMBYTE

Om några år så är det snart dags för föreningen att byta ut våra avlopps stammar. Styrelsen har under hösten 2023 gett riksbyggen i uppdrag att genomföra en förstudie inför detta projekt. Förstudien kommer genomföras under 2026. Det är ett långsiktigt projekt som kommer ta lång tid innan det är slutfört.

BADRUM

I de badrum som är original får man INTE ta bort badkaret för att enbart använda som dusch då varken kaklet på väggarna eller golv klinkers har tätskikt som håller för detta, utan man måste ha kvar sitt badkar alternativt sätta in en duschkabin. På sikt måste man helrenovera badrummet enligt säkert vatten.

Original kakelfix i kök samt badrum innehåller asbest så särskilt handhavande krävs vid renovering.

VIKTIGT:
3.8
 Golvbrunnar tillverkade före 1990 samt golvbrunnar som är felaktigt monterade i bjälklaget ska bytas ut vid renovering, detta har beslutats 2006.

Här kommer lite information om relining och dess skötsel från Proline som utfördes 2008 i denna fastighet!
IMG_20190828_0001
IMG_20190828_0002
IMG_20190828_0003
IMG_20190828_0004
IMG_20190828_0005
IMG_20190828_0006
IMG_20190828_0007

KÖK
Vid renovering av kök är det endast tillåtet med en utsugshuv/spiskåpa alternativt en kolfilter fläkt. Styrelsen rekommenderar att använda utsugshuv/spiskåpa då den ansluts till den centrala utsugsventilen.
Om ändå kolfilter fläkt väljs måste den centrala ventilationen  i köket vara helt öppen och får inte byggas in.
Viktigt att tänka på är att en vanlig utsugs fläkt med motor får INTE anslutas till den centrala ventilationen då matoset kan tryckas in till någon granne.

Original kakelfix i kök samt badrum innehåller asbest så särskilt handhavande krävs vid renovering.

Bild på en godkänd kolfilterfläkt. Viktigt här är att tänka på att den inte får anslutas till den centrala utsugsventilen.

Bild på en godkänd utsugshuv/spiskåpa. Viktigt att tänka på här är att den INTE får ha en egen inbyggd motor. Luftflödet regleras då med ett spjäll som samverkar med husets central ventilation.
Bild på hur anslutningen av en utsugshuv/spiskåpa ser ut.