Nyheter

DIGITALT Informationsblad

För att ta del av nyhetsbrevet digitalt så behöver du kontrollera att vi har rätt kontaktuppgifter till dig på Mitt Riksbyggen. Du hittar dem under inställningar på mitt riksbyggen. Där kan du också välja vilka notiser som du vill ha. Informationsbladet kommer framöver skickas ut via Styrelsen informerar som ligger på Mitt riksbyggen. Under en övergångstid så kommer informationsbladen ligga både här på hemsidan och på mitt riksbyggen.

Höjning av årsavgifterna 2024-01-01

Vi i styrelsen har nu haft årets budgetmöte där vi tillsammans med vår ekonom har tittat på föreningens ekonomi. För att vi ska få föreningens ekonomi långsiktigt hållbar där föreningens kostnader täcks av föreningens intäkter, så har styrelsen gjort en bedömning av föreningens ekonomi. Styrelsen har beslutat att höja avgifterna för bostäder, lokaler och garage med 14 % från och med 2024-01-01. Avgifterna för p-platser höjs till 130 kr per p-plats och månad från och med 2024-01-01.

Skälen till höjningen är i huvudsak att vi har ökade kostnader för el, vatten, värme, räntor och övriga driftskostnader.

Det har varit ovanligt svårt att göra en budget för 2024 eftersom beräkningsgrunderna innehåller osäkra parametrar. Inflationen är hög och även om den avtar så kommer priser och kostnader inte att gå ner.

Avslutningsvis är vår uppfattning i styrelsen att föreningens ekonomiska situation är god.

Vänligen // Styrelsen Visbyhus 12

Tvättstuga 1 öppnar den 13/3

Nu äntligen är renoveringen av tvättstuga 1 snart klar. Vi i styrelsen räknar just nu med att den ska öppna upp igen måndagen den 13 mars.

Sammanfattning av vad som gjorts i tvättstugorna:

  • Taket har ljudisolerats i alla rum genom att dubbla gipsskivor har monterats och att ett nytt undertak har satts upp. Syftet är att de som bor ovanför tvättstugorna ska störas mindre av buller från tvättstugorna.
  • Belysningen har bytts ut till LED med rörelsesensorer. Syftet med det är att minska energiförbrukningen.
  • Torkfläktarna i torkrummen har byts ut mot luft avfuktare. Syftet med det är att minska energiförbrukningen.
  • Ytskikten har fräschats upp genom målning och klinkers på golven i tvättrummen. Syftet är att få en trivsam miljö i våra tvättstugor.

Vi är tacksamma för alla medlemmars tålamod under denna tid då renoveringen pågått.

Vänligen // Styrelsen för Visbyhus12