Balkonger

Inklädnad av balkongväggar är inte tillåtet, all åverkan av fasadens ytskikt skall undvikas.

Installerad inglasning är från Teknova http://teknova.se/ och ev nyinstallation måste vara exakt lika det vi har idag.

För att installera en ny inglasning krävs bygglov. Under 2022 så har styrelsen undersökt intresset för att glasa in balkongerna. Föreningen har därefter nu sökt och fått ett bygglov beviljat för detta. Det är ett generellt bygglov som gäller några år framåt.