Parkering/Garage

Boendeparkering finns att hyra mot en fast månadsavgift. För mer information och ställa dig i kö, klicka här: https://www.riksbyggen.se/kundtjanst/kund/kohantering/.

I föreningen finns:

P-platser115
Handikapsplatser3
Besöksplatser15
Garage29
Moped/mc platser i garage5

Vi har ont om p-platser i vår föreningen och därför hyrs P-platser utöver en per lägenhet i mån om tillgång. Föreningen har ingen plats för parkering av husvagnar eller släpkärror. Medlem behåller P-plats/garage vid flytt inom föreningen. P-plats/garage övergår inte till ny lägenhetsinnehavare vid köp.

Byte av P-plats inom föreningen
I dagsläget så finns inget system för byte av plats inom föreningen.

Nya parkeringsregler från och med 2022-09-01

Brev till de boende i Visbyhus 12 2022-08-22.

Besökande platser (röd på kartan) avgiftsbeläggs med SMS/APP parkering alla fordon som parkerar här måste starta en digital biljett via SMS/APP eller Telesvarstjänst, vid parkering blir dom fyra (4) första timmarna avgiftsfria därefter blir en tim taxa om 5 kr/h med dygnstaxa om 50 kr/dygn.

På skylten så står det ”Zonkod erhålles av boende” detta är för att undvika obehörig parkering på området. Zonkoden är 49623, som du kan ge till de som besöker vår förening.

Kundparkeringar (gul på kartan)
Vid LERO finns det 10 platser som är förhyrda utav LERO och Bergs Friskvård.

Handikapps platser / samt hemtjänst (orange på kartan)
Alla fordon som parkerar här behöver ha handikapptillstånd eller vara målad hemtjänst bil.

Gårdskörning
Skall du stå med bil tillfälligt på gården för till exempel lastning skall du alltid ta hänsyn till framkomlighet för andra fordon som kan tänkas behöva komma förbi, exempelvis utryckningsfordon. Kom ihåg att stänga bommen efter dig då du kör ut från gården!