Sophantering

Vi har källsortering för brännbart, plast, metall, kompost samt wellpapp och tidningar.
Nya kompostpåsar finns att hämta i sopboden.

Grovsopor ansvarar lägenhetsinnehavaren själv för att det forslas till Återvinningscentralen.