Välkommen till RBF Visbyhus nr 12!

Styrelsen hoppas med denna hemsida få ut bättre information till alla medlemmar.
Kontakt till styrelsen Visbyhus12: visbyhus12@gmail.com