Höjning av årsavgifterna 2024-01-01

Vi i styrelsen har nu haft årets budgetmöte där vi tillsammans med vår ekonom har tittat på föreningens ekonomi. För att vi ska få föreningens ekonomi långsiktigt hållbar där föreningens kostnader täcks av föreningens intäkter, så har styrelsen gjort en bedömning av föreningens ekonomi. Styrelsen har beslutat att höja avgifterna för bostäder, lokaler och garage med 14 % från och med 2024-01-01. Avgifterna för p-platser höjs till 130 kr per p-plats och månad från och med 2024-01-01.

Skälen till höjningen är i huvudsak att vi har ökade kostnader för el, vatten, värme, räntor och övriga driftskostnader.

Det har varit ovanligt svårt att göra en budget för 2024 eftersom beräkningsgrunderna innehåller osäkra parametrar. Inflationen är hög och även om den avtar så kommer priser och kostnader inte att gå ner.

Avslutningsvis är vår uppfattning i styrelsen att föreningens ekonomiska situation är god.

Vänligen // Styrelsen Visbyhus 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.