Så använder du störningsjouren

Information till de boende i Riksbyggens Bostadsrättsförening Visbyhus 12 Från och med den 1 juli 2013 har föreningen tecknat störnings- och fastighetsjouravtal genom Riksbyggen. Detta innebär att ni kan ringa Riksbyggen om det uppstår några akuta problem som ni behöver hjälp med (till exempel avloppsstopp eller vattenläckage) utanför arbetstid, kvällar och helger. Ni kan också ringa om det uppstår störningar i boendet som man själv inte kommer tillrätta med.

Telefonnummer dygnet runt:

Riksbyggen 0771 860 860

Observera dock att kostnaden kan debiteras på den boende beroende på hur felet har uppstått, allt enligt Riksbyggens stadgar ”vem svarar för underhållet”.

Styrelsen