Nycklar

Från och med nu så kommer inte längre Riksbyggen vara behjälpliga med rekvisition av ny lägenhets nyckel, utan en styrelsemedlem är utsedd för att hjälpa till med detta, Anita Hallgren. Du når henne lättast genom att skicka ett mejl till henne på Anita.hallgren65@gmail.com. I mejlet ska du ange ditt namn, lägenhetsnummer, mobiltelefonnummer och hur många nycklar du vill beställa.

När Anita fått dessa uppgifter skickar nyckelansvarig en rekvisition till Visby Lås & Nyckeltjänst AB. Efter det får du besöka Visby Lås & Nyckeltjänst AB, du behöver då ha med dig din legitimation.

Vid akuta lägen äger föreningens vaktmästare tillträde till lägenhet med huvudnyckel även om ingen är hemma vid detta tillfälle. Ett meddelande till lägenhetsinnehavaren om att lägenheten varit besökt akut sker då efteråt.