Trivselregler

TRIVSELREGLER FÖR BOENDE I BRF VISBYHUS NR 12
Trivselreglerna gäller för dig som bostadsrättsinnehavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i bostadsrätten. De gäller också för eventuella andrahandshyresgäster.

 1. Om allmän aktsamhet. Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom.
 2. Felanmälan. För alla medlemmars trivsel och säkerhet bör alla och envar anmäla alla upptäckta fel och brister i fastigheten omgående till Riksbyggen.
 3. Störningar. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Skyldigheten gäller i bostadsrätten (även för egen tvätt- och diskmaskin) men också i gemensamma utrymmen som till exempel i trapphus och tvättstuga. Mellan klockan 22:00-07:00 är huvudregeln att det ska vara tyst. Om man anser att man blir störd kan man vid behov, dygnet runt, kontakta störningsjour enligt anslag. OBS! Börja med att ta personlig kontakt med den som stör.
 4. Bostadsrättsunderhåll. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att underhålla bostadsrätten. Vad som ingår i bostadsrätten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar.
 5. Säkerhet. Lämna inte källar- och/eller ytterporten öppna eller olåsta. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Kom ihåg att gångarna är din brandväg ut! Var försiktig med eld. Din bostadsrätt skall vara utrustad med brandvarnare.
 6. Avfallshantering. I sopbodarna lämnas brännbart, matavfall, tidningar, förpackningar av papper, plast, metall och glas, batterier, glödlampor samt småelektronik. Tänk på att platta till alla förpackningar för att spara plats. Övrigt skrymmande hushållsavfall och stora emballage lämnas på Visby återvinningscentral, Västra Törnekvior.
 7. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer. Cyklar och barnvagnar ska förvaras i anvisade cykel- och barnvagnsförråd eller på gården i cykelställen. För mopeder finns garageplatser att hyra.
 8. Balkonger och altaner. Balkonger och altaner får inte användas för skakning av mattor med mera. Piskställningar finns på gårdarna. Blomlådor ska förvaras på insidan av balkongräcket. Grillning med kol- eller gasolgrill är förbjuden på balkongen. Grillning med egen grill är tillåtet på gården och egen altan. Grillen ska placeras stadigt och långt ifrån en husvägg, plank eller annat som kan börja brinna. 
 9. Tvättstugan. Råd och anvisningar gällande tvättstugan ska efterlevas.
 10. Husdjur. Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten.
 11. Matning av fåglar. Matning av fåglar och vilda djur är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.
 12. Rökning. Rökning är inte tillåten i föreningens allmänna utrymmen (trappuppgångar, tvättstuga, källare). Fimpar ska tas om hand.
 13. Gemensamma utemöbler och grillplats. Kan användas fritt av alla medlemmar i föreningen. Det är varje användares ansvar att se till att anläggningen sköts och hålls efter.
 14. Parkering. Boendeparkering hyrs av bostadsrättsinnehavare mot en fast avgift varje månad. Gästparkering är endast till för föreningens gäster. Gästparkeringen är avgiftsbelagd och digital biljett löses med SMS/APP eller telesvartjänst, vid parkering så blir de fyra (4) första timmarna avgiftsfria därefter blir en timtaxa om 5kr/h med en dygnstaxa om 50 kr/dygn. Skall du stå med bil tillfälligt på gården för till exempel lastning skall du alltid ta hänsyn till framkomlighet för andra fordon som kan tänkas behöva komma förbi. Stäng alltid bommen efter dig!
 15. Andrahandsuthyrning. För att få hyra ut sin bostad i andra hand krävs alltid styrelsens medgivande. Blankett för andrahandsuthyrning hittar du på riksbyggens hemsida. Ansökningsblanketten lämnas i föreningens brevlåda som finns i sopboden.